La FAL, Feministyczna Akcja Letnia (azione femminista estiva), è un campo estivo di alcuni giorni per donne e persone che si sentono tali... Ho appena finito l...

The FAL, Feministyczna Akcja Letnia (Feminist Summer Action), is a few days camp for women and people who experience living as a woman… It was my forth one. Ea...

FALa, Feministyczna Akcja Letnia, kilkudniowy obóz w towarzystwie kobiet i osób z doświadczeniem życia jako kobieta lub dziewczynka… To już czwarta. Każda przy...

Mindfulness… jak to na polski przetłumaczyć? Uważność? Tylko czy uważność oddaje całą głębię słowa mindfulness? I co ono właściwie oznacza?

Dla mnie mindfulness...

Consapevolezza ... oggi un concetto abbastanza alla moda. Ma cosa significa in realtà?

Per me consapevolezza significa essere pienamente presenti. Qui e ora. As...

Mindfulness…  today quite a fashionable concept. But what does it actually mean?

For me mindfulness is about being fully present. Here and now. About hearing, s...

Widzi turystów jeszcze z daleka, zza firanki ocenia co gra im w duszach. Zastanawia się – zaprosić? Zanim podejdą bliżej, podejmuje decyzję. Chyba większość ty...

Vede i turisti da lontano, giudica da dietro la tenda cosa c'è dentro le loro anime. Si stara' chiedendo – gli apro le porte? Prima che si avvicinino, ha gia'...

She sees tourists from afar, judges from behind the curtain what is inside their souls. She wonders – should I open my door for them? Before they come closer,...

Di tutti i pasti, quello che più mi piace è la colazione. La dice lunga su un dato luogo, cultura, persone, costumi, credenze e stili di vita. Pranzo o cena pi...

Ze wszystkich posiłków najbardziej lubię śniadania. One też najwięcej nam mówią o danym miejscu, kulturze, ludziach, ich zwyczajach, wierzeniach, stylu życia....

Of all meals, I like breakfast the most. It tells us a lot about a given place, culture, people, their customs, beliefs and lifestyle. Lunch or dinner, they ma...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

YouTube

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter