Hej, hej!

W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogę zaoferować bezpłatne warsztaty na podstawie powstających właśnie reportaży. Zapewni...

L'ultima #MileStoneExperience prima di iniziare il viaggio attorno al mondo è stata probabilmente la scuola di coaching. Ispirata da John, mi sono iscritta a u...

Ostatnie #MileStoneExperience przed naszą podróżą dookoła świata to prawdopodobnie szkoła coachingu. Zainspirowana przez Johna, dołączyłam do rocznego kursu uc...

Last #MileStoneExperience before we started to travel around the world was probably the coaching school. Inspired by John, I joined a one-year course to learn...

Dopo alcuni anni che facevamo un Cammino l'anno, siamo finiti a lavorare in ufficio, con ferie limitate, che ci impedivano di trovare tre settimane di fila per...

Po kilku latach prawie corocznej wyprawy na Camino oboje wylądowaliśmy w stałej pracy, z ograniczonym urlopem, co uniemożliwiało nam spędzenie trzech tygodni n...

After a few years doing Camino almost every year, we ended up having office jobs, with limited holidays, which stopped us from taking three weeks to walk throu...

Un anno dopo il nostro primo Camino insieme (e il mio terzo in generale), raccontato nell'ultima #MileStoneExperience, abbiamo deciso di ripartire, questa volt...

Rok po naszym pierwszym wspólnym Camino, wspomnianym w poprzednim poście o #MileStoneExperience, postanowiliśmy znów wyruszyć w drogę, tym razem do Rzymu. Żeby...

One year after our first Camino together (and my third in general), mentioned in the last #MileStoneExperience, we decided to hit the road again, this time tow...

Dopo essermi innamorata di Andrea, l'ultima #MileStoneExperience di cui ho scritto, abbiamo avuto una relazione a distanza di un anno, da qualche parte tra Pol...

Po tym jak zakochałam się w Andrei, o czym pisałam w ostatnim #MileStoneExperience, przez rok byliśmy w relacji na odległość, gdzieś pomiędzy Polską, Portugali...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter