Guarda il lato positivo

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Polonia

Non mi piace la tua domanda. Cosa significa “avercela fatta”?

Se confronto la mia situazione con quella del...

Look on the bright side

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Poland

I don’t like your question. What does it mean that I managed?

If I compare my situation with those of the gi...

Wyciągnę z tego dobro

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Polska

Nie podoba mi się twoje pytanie. Co to niby znaczy, że mi się udało?

Jeśli porównam swoją sytuację z dziewczyn...

New lives to old textiles

FOREWEAR

Prague| Czech Republic

Have you ever heard about Circular Economy and how it works? There is no better example of it than FOREW...

Nuove vite per vecchi vestiti

FOREWEAR

Praga| Repubblica Ceca

Hai mai sentito parlare di Economia Circolare e di come funziona? Non c'è esempio migliore di Forewe...

Nowe perspektywy dla starych tkanin

FOREWEAR

Praga| Czechy

Słyszeliście kiedyś o Gospodarce o obiegu zamkniętym i na czym ona polega? Nie ma lepszego na to przykł...

Dźwięk śmieci

LATIN LATAS

Bogota | Kolumbia

Latin Latas grają wszystko, co się da,  w tym tradycyjną kolumbijską cumbię, i na wszystkim co się da – ich instrument...

Al ritmo dello scarto

LATIN LATAS

Bogota | Colombia

I Latin Latas suonano qualsiasi tipo di musica, inclusa la Cumbia tradizionale colombiana, e qualsiasi tipo di...

The sound of garbage

LATIN LATAS

Bogota | Colombia

The Latin Latas play all kinds of music, including traditional Colombian cumbia, and they play all kinds of thi...

1. Sprawdź OFICJALNY KURS WALUTY

Na granicach, szczególnie lądowych, mnóstwo osób stara się sprzedać lokalną walutę, zazwyczaj za dużo wyższą cenę niż oficjalny...

1. Da un’occhiata al TASSO DI CAMBIO

Alla dogana, in particolare nei confini terrestri, c’e’ sempre un’orgia di venditori che cercheranno di rifilarti la valuta...

1. Check the OFFICIAL RATE OF CURRENCY  

On the borders, especially by land, there are always heaps of people trying to sell you the local currency,  usually mo...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

YouTube

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter