#OurRelations – Języki miłości

Jednym z największych wyzwań na początku naszej relacji, powodującym miliony kłótni i konfliktów, które często były jedynie powie...

#OurRelations - Il linguaggio dell'amore

Una delle maggiori sfide che abbiamo avuto all'inizio della nostra relazione, causa di infiniti litigi e spesso nascost...

#OurRelations – Love languages

One of the biggest challenges we had at the beginning of our relation, causing millions of arguments and fights, often hidden beh...

#AskAQuestion: Come avete "maturato la convinzione" nei vostri genitori e nei vostri cari sulla vostra decisione di viaggiare per il mondo?

Come spesso ci accad...

#AskAQuestion: How did you „convince” your parents and other close people about your decision of travelling around the world?

As it often happens, we had very d...

AskAQuestion: Jak „przekonaliście” rodziców i inne bliskie osoby do Waszej decyzji o podróży dookoła świata?

Jak zwykle, mieliśmy zupełnie inne podejście do inf...

Abbiamo deciso di utilizzare il periodo in Italia per viaggi spontanei, che non sono mai stati il nostro forte. Siamo appena tornati dopo 10 fantastici giorni...

We decided to use the time in Italy for spontaneous travelling, which was never our strong point. We've just come back after 10 amazing days in Apulia and we t...

Postanowiliśmy wykorzystać czas we Włoszech na spontaniczne podróżowanie, które nigdy nie należało do naszych mocnych stron. Wróciłyśmy właśnie po 10 wspaniały...

Budowanie pokoju przez Bakongo

BAKONGO

Bogota| Kolumbia

Wszystko zaczęło się w dniu, w którym moja ciocia została porwana przez FARC1.

Po akcji ratowniczej i powro...

Fare pace con Bakongo

BAKONGO

Bogota| Colombia

Tutto è iniziato il giorno in cui mia zia è stata rapita dalle FARC.1

Quando è stata salvata ed è tornata a casa, mi...

Making peace through Bakongo

BAKONGO

Bogota| Colombia

Everything started the day my aunt was kidnapped by FARC.1

When she got rescued and came back home she told m...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter