New lives to old textiles

FOREWEAR

Prague| Czech Republic

Have you ever heard about Circular Economy and how it works? There is no better example of it than FOREW...

Nuove vite per vecchi vestiti

FOREWEAR

Praga| Repubblica Ceca

Hai mai sentito parlare di Economia Circolare e di come funziona? Non c'è esempio migliore di Forewe...

Nowe perspektywy dla starych tkanin

FOREWEAR

Praga| Czechy

Słyszeliście kiedyś o Gospodarce o obiegu zamkniętym i na czym ona polega? Nie ma lepszego na to przykł...

Imparare rigiocando

SHARE TOY

Aveiro | Portugal

Com'è partita la cosa?

Miguel: Share Toy è iniziata circa un anno fa.

Pedro: Avevo dei giocattoli rotti e ho propost...

Zabawa nauką

SHARE TOY

Aveiro | Portugalia

Jak się zaczęło?

Miguel Ferreira: Share Toy powstało w zeszłym roku.

Pedro: Miałem trochę popsutych zabawek, zaproponował...

Playing with stuff

SHARE TOY

Aveiro | Portugal

How everything started?

Miguel: Share Toy started around one year ago.

Pedro: I had some broken toys and I proposed f...

One of our New Year resolutions was to learn more about communities. What are they? How to build them? How do they make decisions? How to handle conflicts? Alt...

Jednym z naszych noworocznych postanowień było zdobycie wiedzy i doświadczenia związanego z budowaniem społeczności. Czym są, jak powstają, jak podejmują decyz...

Uno dei nostri propositi per il nuovo anno è quello di imparare di più su come funzionano le comunità. Cosa sono? Come costruirle? Come prendono le decisioni?...

Zielony cykl

ZELENO

Belgrad | Serbia

7 lat temu, kiedy przeprowadziłem się do Belgradu, zdałem sobie sprawę, że nie da się tutaj kupić żadnych normalnych warzyw c...

Green Circle

ZELENO

Belgrade | Serbia

7 years ago, I moved to Belgrade and I saw there is no normal fruits and vegetables anymore – says Nikica Marinkovic, founde...

Innamorati della produzione in collaborazione

BIJI BIJI

Kuala Lumpur | Malaysia

"Biji-biji è un'impresa sociale che mira a condividere idee innovative con chiunqu...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

YouTube

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter