Narkoy [wioska Nar] to ogromna ekologiczna farma, położona na północy Turcji, na której znaleźć można wszystko. Wszelkie możliwe odmiany roślin, zwierzęta, 16...

Narkoy [Nar’s village] is a huge organic farm in the north of Turkey, with everything inside. All possible plants, animals, 16 workers, all the time at least a...

Narkoy [Villaggio di Nar] è una fattoria biologica enorme nel nord della Turchia che produce di tutto. Tutte le piante possibili, animali. Ha 16 lavoratori, di...

Be a doer!

LET'S DO IT ROMANIA

Bucharest | Romania

We started Let’s do it Romania in 2009 after hearing about this crazy idea from Estonia which they launched it...

Fai la tua parte!

LET'S DO IT ROMANIA

Bucarest | Romania

Abbiamo iniziato Let's do it Romania nel 2009 dopo essere venuti a sapere di questa pazza idea dall'Eston...

Każdy może być działaczem/ką!

LET'S DO IT ROMANIA

Bukareszt | Rumunia

Zaczęliśmy Let’s do it Romania w 2009, po tym jak usłyszeliśmy o szalonym pomyśle z Estonii,...

One of our New Year resolutions was to learn more about communities. What are they? How to build them? How do they make decisions? How to handle conflicts? Alt...

Jednym z naszych noworocznych postanowień było zdobycie wiedzy i doświadczenia związanego z budowaniem społeczności. Czym są, jak powstają, jak podejmują decyz...

Uno dei nostri propositi per il nuovo anno è quello di imparare di più su come funzionano le comunità. Cosa sono? Come costruirle? Come prendono le decisioni?...

To była bardzo ciężka zima, w 2017 roku. Tak ciężka, że przez kilka miesięcy właściwie nie wychodziliśmy na zewnątrz, zwiedzanie było praktycznie niemożliwe. S...

E’stato un inverno molto duro, quello del 2017. Ha fatto così freddo che per alcuni mesi ce ne siamo stati rintanati dentro casa, visitare le città era pratica...

It was a very strong winter, in 2017. So strong that for few months we were barely poking our nose out of the buildings, sightseeing was out of question. Sitti...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

YouTube

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter