Moje wielkie indyjskie wesele

CONSCIOUS CONNECTIONS

India

Potrzebowaliśmy dwóch miesięcy w Indiach, by zacząć rozmawiać z lokalnymi ludźmi o miłości, relacjach, k...

Il mio profondo e calmo matrimonio indiano

CONSCIOUS CONNECTIONS

India

Ci sono voluti due mesi di viaggio attraverso l'India prima di iniziare a parlare con la ge...

My deep, sat back Indian wedding

CONSCIOUS CONNECTIONS

India

It took us two months of travelling through India before we started to be able to discuss with local...

Zawsze warto próbować

EDUKABE

Łódź | Polska

Buntowałam się

Buntowałam się już od dzieciństwa. Na początku była to walka o młodszych i słabszych. Nie mogłam znieść,...

Vale comunque la pena provarci

EDUKABE

Lodz| Polonia

Mi ribellavo

Mi ribellavo fin da piccola. All'inizio lottavo per i più piccoli e i più deboli. Non sopportavo...

It's always worth trying

EDUKABE

Lodz| Poland

I rebelled

I rebelled since childhood. At the beginning it was a fight for the younger and the weaker. I couldn't sta...

Tra donne

WARMIPURA

Sacred Valley| Peru

Alcuni anni fa ho terminato l'università di legge a Lima. Sono andata lì pensando di poter cambiare le regole, di poter re...

Między kobietami

WARMIPURA

Sacred Valley| Peru

Kilka lat temu skończyłam studia prawnicze w Limie. Poszłam tam myśląc, że będę w stanie zmienić prawo na bardziej...

Among women

WARMIPURA

Sacred Valley| Peru

I went to the law school, in Lima, Peru, thinking as a lawyer I will be able to design and apply the rules in fair way,...

Przeprogramować programowanie

LABORATORIA

Santiago| Chile

Wiele z nas chce być kolejnym Billem Gatesem lub Stevem Jobsem, zaczynając od własnego podwórka i budują...

Riprogrammare il mondo IT

LABORATORIA

Santiago| Chile

Molti vorrebbero essere il nuovo Bill Gates o il nuovo Steve Jobs, partendo dal cortile dietro casa e costru...

Recode coding

LABORATORIA

Santiago| Chile

Everybody wants to be the next Bill Gates or the next Steve Jobs, starting from their backyard and building an empire wh...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter