Dach dla wszystkich

TECHO

Chile

Wysyłając wiadomość na What’s appie nie mieliśmy wielkich nadziei, że odpowie. Już samo zdobycie numeru zajęło nam kilka tygodni....

Un tetto per tutti

TECHO

Chile

Gli abbiamo mandato un messaggio su Whatsapp senza neanche sperare di ricevere una risposta. Ci sono volute diverse settimane per o...

A roof for all

TECHO

Chile

We sent a message on Whatsapp without much hope he would respond. It took us several weeks to get his number. Two minutes later he wrot...

Budowanie pokoju przez Bakongo

BAKONGO

Bogota| Kolumbia

Wszystko zaczęło się w dniu, w którym moja ciocia została porwana przez FARC1.

Po akcji ratowniczej i powro...

Fare pace con Bakongo

BAKONGO

Bogota| Colombia

Tutto è iniziato il giorno in cui mia zia è stata rapita dalle FARC.1

Quando è stata salvata ed è tornata a casa, mi...

Making peace through Bakongo

BAKONGO

Bogota| Colombia

Everything started the day my aunt was kidnapped by FARC.1

When she got rescued and came back home she told m...

Zawsze warto próbować

EDUKABE

Łódź | Polska

Buntowałam się

Buntowałam się już od dzieciństwa. Na początku była to walka o młodszych i słabszych. Nie mogłam znieść,...

Vale comunque la pena provarci

EDUKABE

Lodz| Polonia

Mi ribellavo

Mi ribellavo fin da piccola. All'inizio lottavo per i più piccoli e i più deboli. Non sopportavo...

It's always worth trying

EDUKABE

Lodz| Poland

I rebelled

I rebelled since childhood. At the beginning it was a fight for the younger and the weaker. I couldn't sta...

Guarda il lato positivo

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Polonia

Non mi piace la tua domanda. Cosa significa “avercela fatta”?

Se confronto la mia situazione con quella del...

Look on the bright side

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Poland

I don’t like your question. What does it mean that I managed?

If I compare my situation with those of the gi...

Wyciągnę z tego dobro

WYOBRAŹ SOBIE

Skawina | Polska

Nie podoba mi się twoje pytanie. Co to niby znaczy, że mi się udało?

Jeśli porównam swoją sytuację z dziewczyn...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter