Lepszy świat w praktyce

ZWOLNIENI Z TEORII

Warszawa | Polska

Wszystko zaczęło się od małego projektu, który rozwijaliśmy po godzinach, będąc na studiach.  – mówi...

Un mondo migliore in pratica

ZWOLNIENI Z TEORII

Warsaw | Polonia

Tutto è partito da un piccolo progetto che abbiamo sviluppato durante i nostri studi - dice Paula...

A better world in practice

ZWOLNIENI Z TEORII

Warsaw | Poland

Everything started from a small project we developed during our studies – says Paula Bruszewska, co-...

Uguaglianza, è cosi semplice

WIDEOTŁUMACZ

Lodz| Poland

Wideotłumacz [Videointerprete] è un'idea innovativa che consente alle persone sorde di accedere a diversi t...

Równość po prostu

WIDEOTŁUMACZ

Łódź| Polska

Wideotłumacz to innowacyjny pomysł, który pozwala osobom Głuchym załatwić sprawy w różnego rodzaju instytucjach w dowo...

Equality, as simple as that

WIDEOTŁUMACZ

Lodz| Poland

Wideotłumacz [Videointerpreter] is an innovative idea, which allows deaf people to go to different kinds of...

Lans dla babcie

DANCING

Warszawa| Polska

Myślałam, że będzie to po prostu spotkanie z Pauliną. Może jeszcze DJ Janeczką. To co zastałam po otworzeniu drzwi mieszk...

Una nonna sui piatti

DANCING

Varsavia| Polonia

Pensavo sarebbe stata solo una tranquilla chiacchierata con Paulina. Forse anche con DJ Janeczka. Quello che ho tro...

Grandma DJ

DANCING

Warsaw| Poland

I thought it would be just an easy-going chat with Paulina. Maybe also with DJ Janeczka. What I found behind the door of a flat...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter