Pozostaw go lepszym

SCOUT HOUSE

Kluż-Napoka | Rumunia

Usłyszeliśmy o Scout House, czymś pomiędzy przestrzenią co-workingową a kawiarnią, od mieszkańców i mieszkan...

Leave it better than you found it

SCOUT HOUSE

Cluj-Napoca | Romania

We heard about the Scout House, something between a co-working space and a cafeteria, from loc...

Uguaglianza, è cosi semplice

WIDEOTŁUMACZ

Lodz| Poland

Wideotłumacz [Videointerprete] è un'idea innovativa che consente alle persone sorde di accedere a diversi t...

Równość po prostu

WIDEOTŁUMACZ

Łódź| Polska

Wideotłumacz to innowacyjny pomysł, który pozwala osobom Głuchym załatwić sprawy w różnego rodzaju instytucjach w dowo...

Equality, as simple as that

WIDEOTŁUMACZ

Lodz| Poland

Wideotłumacz [Videointerpreter] is an innovative idea, which allows deaf people to go to different kinds of...

It is not by chance that the Polish Scouting and Guiding Association is one of our partners: One of us, Anna, has been a scout for more than 20 years and she h...

Non è per puro caso che l’Associazione Scoutistica Polacca è uno dei nostri partner: Anna è stata scout per più di 20 anni e ha ricoperto diversi ruoli nei var...

Nie przez przypadek Związek Harcerstwa Polskiego jest jednym z partnerów naszego projektu. Po pierwsze, Anna jest harcerką od ponad 20 lat, pełniła w organizac...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter