Bieg po Zmianę

BELGRADE RUNNIG CLUB

Belgrad | Serbia

Moja sportowa historia zaczęła się, gdy byłem naprawdę młody - mówi Veroljub Zmijanac, założyciel Belgrade Ru...

Run for Change

BELGRADE RUNNING CLUB

Belgrade | Serbia

My story about sport begins when I was really young – says Veroljub Zmijanac, founder of Belgrade Running C...

Citando Wikipedia: "L'antroposofia postula l'esistenza di un mondo spirituale, intellettualmente comprensibile e accessibile ad una esperienza diretta per mezz...

Jak mówi Wikipedia: „Antropozofia to szkoła duchowa, światopogląd ezoteryczny i całościowa propozycja przebudowy cywilizacji materialistycznej, zapoczątkowana...

As Wikipedia says: “Anthroposophy is a philosophy founded by Rudolf Steiner that postulates the existence of an objective, intellectually comprehensible spirit...

Twarzą w twarz

LICEULICE

Belgrad | Serbia

O gazetach ulicznych słyszeliśmy już od dłuższego czasu. Próbowaliśmy spotkać się z twórcami jednej z nich w Skopje w Ma...

Face to Face

LICEULICE

Belgrade | Serbia

We heard already several times about street magazines. We tried to meet with the founder of one of them in Skopje, but we...

Zielony cykl

ZELENO

Belgrad | Serbia

7 lat temu, kiedy przeprowadziłem się do Belgradu, zdałem sobie sprawę, że nie da się tutaj kupić żadnych normalnych warzyw c...

Green Circle

ZELENO

Belgrade | Serbia

7 years ago, I moved to Belgrade and I saw there is no normal fruits and vegetables anymore – says Nikica Marinkovic, founde...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter