Żyj marzeniami

BEAT A’BOX

Singapur | Singapur

BEAT A’BOX, jak wiele innych historii, odnaleźliśmy przez przypadek. Podczas spotkania z Change Bug w Scape, jednej...

Dream it, live it

BEAT A’BOX

Singapore | Singapore

BEAT A’BOX, as many other stories, we found it by chance. While meeting with Change Bugs in Scape, one of Singa...

Rendere possibile assunzioni etiche per lavoratori migranti

WE ARE CARING

Singapore

La storia di David Bensadon è una delle più impressionanti tra quelle che abbi...

Zmienić paradygmat w handlu ludźmi

WE ARE CARING

Singapur

Historia Davida Bensadona zrobiła na nas ogromne wrażenie. Postanowił on zająć się problemem, który wiel...

Enabling Ethical Hiring for migrant workers

WE ARE CARING

Singapore

David Bensadon’s story is one of the most impressive among those we’ve collected so far. He de...

Z miłości do kawy

BETTR BARISTA

Singapur| Singapur

Wszystko zaczęło się od... miłości do kawy.

Tania Chew, Content and Communication manager: Pamela, założycielka,...

Per amore del caffè

BETTR BARISTA

Singapore| Singapore

Tutto è partito dall’amore … per il caffè.


Tania Chew, Content and Communication manager: Pamela, la fondat...

For the love of coffee

BETTR BARISTA

Singapore| Singapore

Everything started from love ... for coffee.

Tania Chew, Content and Communication manager: Pamela, the f...

VIP e Angels

CLAY STREET

Singapore | Singapore

Clay Street (‘via  creta’) è un posto creativo, puoi venire qui e imparare a lavorare la ceramica - racconta Alvin...

VIP i Anioły

CLAY STREET

Singapur | Singapur

Clay Street to kreatywne miejsce, do którego możesz przyjść i nauczyć się ceramiki. – mówi Alvin Yong, założyciel –...

VIP and Angels

CLAY STREET

Singapore | Singapore

Clay Street is a creative place, you can come here and learn pottery - says Alvin Yong, the founder -. We al...

Dobroć płynie z serca

DIGNITY KITCHEN

Singapur| Singapur

Dignity Kitchen jest nieco ukryte pomiędzy budynkami. Kilka minut zajęło nam znalezienie właściwego miejs...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter