Odnalazłam wolność w więzieniu

MOKSHA

Buenos Aires | Argentyna

Joga w więzieniach… jak to się stało?

Isabel: Zaczęliśmy 2,5 roku temu. Nauczyciel rugby z więzienia...

Ho trovato la libertà dentro una prigione

MOKSHA

Buenos Aires | Argentina

Yoga in prigione ... come mai?

Isabel: Abbiamo iniziato due anni e mezzo fa. L'insegnante...

I found freedom inside the prison

MOKSHA

Buenos Aires | Argentina

Yoga in prison… how come?

Isabel: We started 2,5 years ago. The rugby teacher of the prison asked...

Bieg po Zmianę

BELGRADE RUNNIG CLUB

Belgrad | Serbia

Moja sportowa historia zaczęła się, gdy byłem naprawdę młody - mówi Veroljub Zmijanac, założyciel Belgrade Ru...

Run for Change

BELGRADE RUNNING CLUB

Belgrade | Serbia

My story about sport begins when I was really young – says Veroljub Zmijanac, founder of Belgrade Running C...

Jedź właściwą ścieżką

DYNAMO

Bolonia | Włochy

Czym jest Dynamo?

Simona Larghetti: Dynamo to pierwsza stacja we Włoszech, która świadczy usługi związane z mobilnośc...

Pedalare nella giusta direzione

DYNAMO

Bologna | Italy

Cos'è la Dynamo?

Simona Larghetti: Dynamo é la prima velostazione d’Italia, è un luogo di servizi legati all...

Ride the right path

DYNAMO

Bologna | Italy

What is Dynamo?

Simona Larghetti:Dynamo is the first velostation in Italy, it provides services related to cycling mobil...

Dbaj o fun!

CONTINUITY

Kuala Lumpur | Malaysia

Spotykając Wanna nie wiedzieliśmy jeszcze, że jest on światozmieniaczem. Znaleźliśmy go na couchsurfingu, zgodził s...

Have some fun!

CONTINUITY

Kuala Lumpur | Malaysia

Before meeting Wann we didn’t known yet he is a changemaker. We found him on couchsurfing, he agreed to host us...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

We are Anna and Andrea, a Polish-Italian couple traveling around the world. We are looking for changemakers,  in order to describe and share their stories.

Our journey is based on exchange: story telling and other skills in exchange for a place to sleep and food. 
 

Join the GoodNewsLetter