top of page

NADZIEJA KLIMATYCZNA

DLACZEGO?

Kryzys klimatyczny i inne problemy środowiskowe to jedne z największych wyzwań, przed którymi dziś stoimy. Wierzymy, że prawdziwa zmiana wymaga wspólnych działań, wynikających z głębokiego zrozumienia tego, co już nie działa, ale przede wszystkim tego, czego chcemy w zamian.

CO?

Organizujemy zarówno krótkie warsztaty, jak i dłuższe, kompleksowe szkolenia na temat kryzysu klimatycznego i środowiska, promując holistyczne podejście, które skupia się nie tylko na informacjach i faktach (mózg), ale także na naszym nastawieniu i emocjach (serce) oraz zarówno doraźnych, jak i długoterminowych działaniach (ręce). Inspiruje nas praca Charlesa Eisensteina „A new story of a climate change”.
Praktykujemy również różne podejścia do alternatywnego rolnictwa, których nauczyli/łyśmy się pracując na farmach w różnych częściach świata, włączając te praktyki w nasze szkolenia jako zajęcia „hands-on” (praktyczne).

CO ZROBILI/ŁYŚMY DO TEJ PORY?

- Climate Hope - 10-dniowy kurs szkoleniowy dla międzynarodowej grupy liderów i liderek młodzieżowych w ramach programu Erasmus+
- Mózg, Serce, Ręce z pokład - weekendowe szkolenie online dla aktywistów/ek i edukatorów/ek skoncentrowane na holistycznym podejściu do kryzysu klimatycznego
- 2-dniowe warsztaty dla nastolatek poświęcone problematyce klimatycznej i zakończone akcją uliczną

- Soil Soul Society – 2-letni międzynarodowy projekt z partnerami z Rumunii i Irlandii
- Wolontariat na różnych alternatywnych farmach, działających zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego, ekologicznego, biodynamiki, leśnictwa analogowego i (przede wszystkim) permakultury, w tym 4 miesiące praktyk w Österreichisches Waldgarten-Institut w Austrii i 4 miesiące w kooperatywie Siolta Chroi w Irlandii.

Z KIM WSPÓŁPRACOWALI/ŁYŚMY?

bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f