top of page

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje


 

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Fakty:*

  • Do końca 2017 r. 68,5 mln osób zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy lub naruszeń praw człowieka.

  • Na świecie żyje przynajmniej 10 milionów bezpaństwowców, którym odmówiono obywatelstwa i związanych z nim praw.

  • W 49 krajach brakuje przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową.

  • 1 miliard ludzi jest prawnie „niewidzialnych”, ponieważ nie mogą udowodnić, kim są. Obejmuje to szacunkowo 625 milionów dzieci poniżej 14 roku życia, których urodzenie nigdy nie zostało zarejestrowane.

  • Co 5 minut gdzieś na świecie przemoc zabija dziecko.

  • Liczba ofiar handlu ludźmi na świecie w 2018 r. = 85 613. Region z największą liczbą ofiar w 2018 r. = Azja Południowa i Środkowa. Odsetek dzieci będących ofiarami handlu ludźmi w 2018 r. = 30%. Odsetek kobiet i dziewczyn będących ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego = 77,5%.


Wyzwania - #SDGChallenge:

  • Zorganizuj #DiversityDinner (Obiad Różnorodności), zapraszając sąsiadów i sąsiadki, przyjaciół i przyjaciółki lub współpracowników i współpracowniczki, by dzielić się jedzeniem, rozmową i śmiechem. Możesz poprosić każdego ze swoich znajomych, aby przyrządził/a potrawę pochodzącą z innej kultury. Porozmawiajcie o znaczeniu różnorodności kulturowej w społeczeństwach i możliwych wyzwaniach z nią związanych.

  • Wypróbuj ćwiczenie Circle of Influence, opisane na stronie 125 tej publikacji. Zaproś kilku znajomych, aby do Ciebie dołączyli.


Inspiracje:

  • Przeczytaj 1. Bakongo, Kolumbia – historia o budowaniu pokoju i więzi między byłymi partyzantami a ich ofiarami. 2. We are caring, Singapur - agencja zapewniająca uczciwe warunki pracy dla pracownic domowych pochodzących z biedniejszych krajów. 3. Mulberries, Laos - ekologiczna farma jedwabiu otwarta na jednym z najbardziej zbombardowanych obszarów Laosu w celu przywrócenia ludziom nadziei, pracy i korzeni.

  • Obejrzyj 1. Wprowadzenie do SDG 16.* 2. Ten dokument (2019) opowiada o niezbadanym świecie handlu ludźmi w Indiach. Więcej o handlu ludźmi możesz przeczytać też tutaj.*


Więcej informacji i inspiracji o pozostałych Celach Zrównoważonego Rozwoju znajdziesz tutaj.

* Te informacje i wyzwania pochodzą z fantastycznych materiałów o Celach Zrównoważonego Rozwoju przygotowanych przez organizację Development Perspectives. Zajrzyjcie tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Smutek

Frustracja

Złość

Opmerkingen


bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f