top of page

EN | PL| IT

EDUKACJA GLOBALNA

DLACZEGO?

Nasze podejście opisać można słowem Glocal - wierzymy w lokalne działania z globalną świadomością i perspektywą. Opowiadamy lokalne historie z całego świata, pokazujemy jak funkcjonuje system, którego jesteśmy częścią, wskazujemy wzajemne powiązania i zależności.

CO?

Organizujemy pojedyncze warsztaty i kompleksowe szkolenia związane z różnymi obszarami edukacji globalnej, przede wszystkim odpowiedzialną konsumpcją, odpowiedzialną turystyką, zmianą klimatu i budowaniem pokoju.

CO ZROBILI/ŁYŚMY DO TEJ PORY?

  • Książka z 17 scenariuszami edukacyjnymi dla edukatorów i edukatorek formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, które mają na celu zachęcenie osób uczestniczących do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności przy zachowaniu globalnej perspektywy. Odwiedź Changemaker ToolKit, aby znaleźć scenariusze w różnych językach

  • 5-dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży w oparciu o powyższe scenariusze

  • Projekt „Skawina się dzieli”, w ramach którego zorganizowaliśmy 15 warsztatów dla młodzieży i dorosłych dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji, w tym przede wszystkim konsumpcji ubrań i żywności

  • Projekt "Odpowiedzialna turystyka", w ramach którego przeprowadziliśmy 19 warsztatów na temat odpowiedzialnej turystyki dla dzieci i młodzieży

  • Projekt "Zmiana klimatu - mózg, ręce, serce na pokład", w ramach którego przeprowadziliśmy 20h szkolenie dla edukatorów/ek i aktywistów/ek na temat zmiany klimatu

  • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przeprowadziliśmy 7 warsztatów "Co ja jem?" na temat odpowiedzialnej konsumpcji żywności dla szkół, bibliotek i organizacji pozarządowych, na podstawie reportażu "List z Cejlonu".

  • 7-dniowe szkolenie trenerów i trenerek z zakresu edukacji globalnej (Global Education Training of Trainers) oraz 5-dniowa międzynarodowa wymiana młodzieży na temat odpowiedzialnej konsumpcji (Wise Consumerism) w ramach programu Erasmus +

Z KIM WSPÓŁPRACOWALI/ŁYŚMY?

bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f