top of page

Cel 7: Czysta i dostępna energia


 

Cel 7: Czysta i dostępna energia Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Fakty:*

 • 13% światowej populacji nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej.

 • Ponad 40% światowej populacji - 3 miliardy osób - wykorzystuje do gotowania zanieczyszczające i niezdrowe paliwa (takie jak drewno, węgiel lub odchody zwierzęce). Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach spowodowane stosowaniem tego rodzaju paliw do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych było przyczyną 4,3 mln zgonów w 2012 r.

 • Energia ma dominujący wpływ na zmiany klimatyczne, odpowiadając za około 60% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych.

 • Od 2015 roku ponad 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

 • Wciąż ogromna część naszej energii pochodzi ze źródeł nieodnawialnych - źródeł, które w końcu się wyczerpią lub nie będą mogły być uzupełnione za naszego życia. Większość z tych źródeł to paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), ale nieodnawialne źródła obejmują również energię jądrową (a) i biomasę (b). (a) Chociaż sama energia jądrowa jest czasami opisywana jako odnawialna, materiał używany w elektrowniach nie jest - a proces wytwarzania energii z wykorzystaniem energii jądrowej nie jest pozbawiony ryzyka. (b) Energia z biomasy jest czasami wymieniana jako odnawialna - nie jest odnawialna, jeśli jest zużywana szybciej, niż jest w stanie się regenerować, i (podobnie jak energia jądrowa) może być niebezpieczna.

Wyzwania - #SDGChallenge:

 • Zrób sobie przerwę od prądu. Dużą lub małą – każde działanie ma sens! Być może zamienisz jedno elektryczne urządzenie w domu na wersję nie elektryczną lub spędzisz jeden wieczór w tygodniu nie używając prądu. Daj znać jak Ci idzie, dzieląc się zdjęciami i przemyśleniami w mediach społecznościowych, pamiętając o hasztagach #EasetheEnergy # SDG7 #CleanEnergy*

 • Poprowadź warsztat Earth Walk (Spacer po Historii Ziemi), aby poznać i podzielić się z innymi historią Ziemi i paliw kopalnych. Zainspiruj się scenariuszem przygotowanym przez Carmine Rodi.

 • Jak myślisz, które kraje są liderem w dziedzinie energii odnawialnej? Oto odpowiedź, choć częściowo już nieaktualna. Przeprowadź własne badania i sprawdź jak jest obecnie!

Inspiracje:

 • Przeczytaj

 1. SGFE (Sustainable Green Fuel Enterprise) - kambodżańska fabryka produkująca węgiel z... kokosów! Ten biznes społeczny nie tylko ratuje drzewa, ale także poprawia warunki życia dzieci i kobiet, z których wiele nadal gotuje używając tradycyjnych pieców węglowych.

 2. Compadre - student z Peru w ramach pracy magisterskiej wynalazł maszynę do prażenia kawy wykorzystującą energię słoneczną. Po ukończeniu studiów wraz z przyjaciółmi otworzył biznes społeczny, aby wspierać niewielkich farmerów kawy z odległych rejonów swojego kraju, z których wielu nie ma dostępu do prądu.

 • Obejrzyj 1. Krótkie wprowadzenie do SDG7* 2. Seria 1-3 minutowych filmów, w których omawiane są różne odnawialne i nieodnawialne źródła energii, na przykład: Paliwa kopalne Energia słoneczna Energia wiatrowa Energia wodna Energia geotermalna* 3. Wykorzystując rodzinną Kostarykę jako przykład pozytywnego działania w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, Monica Araya w swoim Ted Talk przedstawia odważną wizję świata zaangażowanego w czystą energię we wszystkich sektorach.*


Więcej informacji i inspiracji o pozostałych Celach Zrównoważonego Rozwoju znajdziesz tutaj.* Te informacje i wyzwania pochodzą z fantastycznych materiałów o Celach Zrównoważonego Rozwoju przygotowanych przez organizację Development Perspectives. Zajrzyjcie tutaj, by dowiedzieć się więcej.


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Strach

Kryzys

Komentarze


bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f