top of page

EN | PL| IT

WZMACNIANIE KOBIET

DLACZEGO?

Od lat angażujemy się w działania wspierające i wzmacniające kobiety i dziewczyny. Wierzymy w równość, w świat, w którym każdy i każda ma takie same prawa i możliwości, w rzeczywistość wolną od dyskryminacji i przemocy.

CO?

Organizujemy szkolenia, których celem jest wzmocnienie kobiet oraz zapobieganie trzem rodzajom przemocy - przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy ekonomicznej. Szkolenie obejmuje między innymi następujące tematy:

 

Zapobieganie przemocy fizycznej

 • Tożsamość pierwotna i wtórna

 • Analiza treści mediów i innych przekazów kulturowych pod kątem płci

 • Omówienie problemu dyskryminacji i ćwiczenie skutecznych sposobów reagowania

 • Praca z ciałem, nauka wyznaczania granic, budowanie pewności siebie

 

Zapobieganie przemocy psychicznej

 • Rozpoznawanie własnych potrzeb, mocnych stron, pasji, marzeń i wartości

 • Zarządzania czasem i priorytetami

 • Praca z emocjami

Zapobieganie przemocy ekonomicznej

 • Biznesy społeczne

 • Dzielenie się wizją z innymi

 • Pozyskiwanie środków

CO ZROBILI/ŁYŚMY DO TEJ PORY?

 • 4 edycje szkolenia Zmień swój świat - warsztaty rozwojowe dla kobiet organizowane z Fundacją Wyobraź sobie (3 weekendy każdy)

 • Współprowadzenie warsztatów Queer and Strong organizowanych przez Fundację Autonomia

 • Projekt HerPower przygotowany z Senfineco w ramach Erasmus+ (w trakcie realizacji)

Z KIM WSPÓŁPRACOWALI/ŁYŚMY?

bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f