top of page

EN | PL| IT

WZMACNIANIE KOBIET

DLACZEGO?

Od lat angażujemy się w działania wspierające i wzmacniające kobiety i dziewczyny. Wierzymy w równość, w świat, w którym każdy i każda ma takie same prawa i możliwości, w rzeczywistość wolną od dyskryminacji i przemocy.

CO?

Organizujemy szkolenia, których celem jest wzmocnienie kobiet oraz zapobieganie trzem rodzajom przemocy - przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy ekonomicznej. Szkolenie obejmuje między innymi następujące tematy:

 

Zapobieganie przemocy fizycznej

 • Tożsamość pierwotna i wtórna

 • Analiza treści mediów i innych przekazów kulturowych pod kątem płci

 • Omówienie problemu dyskryminacji i ćwiczenie skutecznych sposobów reagowania

 • Praca z ciałem, nauka wyznaczania granic, budowanie pewności siebie

 

Zapobieganie przemocy psychicznej

 • Rozpoznawanie własnych potrzeb, mocnych stron, pasji, marzeń i wartości

 • Zarządzania czasem i priorytetami

 • Praca z emocjami

Zapobieganie przemocy ekonomicznej

 • Biznesy społeczne

 • Dzielenie się wizją z innymi

 • Pozyskiwanie środków

CO ZROBILI/ŁYŚMY DO TEJ PORY?

 • 4 edycje szkolenia Zmień swój świat - warsztaty rozwojowe dla kobiet organizowane z Fundacją Wyobraź sobie (3 weekendy każdy)

 • Współprowadzenie warsztatów Queer and Strong 

 • Projekt HerPower, składający się z dwóch 8-dniowych szkoleń (jedno offline i jedno online), a następnie lokalnych działań realizowanych przez aktywistki i edukatorki z różnych krajów, m.in. Mołdawii, Kosowa, Albanii, Polski, Niemiec, Gruzji

 • Projekt Women Empowerment (roczny międzynarodowy projekt dla kobiet, który składał się z warsztatów rozwojowych dla kobiet online i offline, w tym 5-dniowego międzynarodowego szkolenia)

 • Projekt WO(MEN) Empowerment (1,5-letni międzynarodowy projekt dla kobiet i mężczyzn, który składał się z warsztatów rozwojowych online i offline dla kobiet i mężczyzn, w tym 5-dniowego szkolenia dla trenerów/ek pod tytułem The Art of Women and Men Circles)

Z KIM WSPÓŁPRACOWALI/ŁYŚMY?

bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f