top of page

EN | PL| IT

KURS ŚWIATOZMIENIACZY/EK

DLACZEGO?

Wierzymy, że każdy jest światozmieniaczem czy światozmieniaczką. Nie istnieją superbohaterowie, żaden rząd, organizacja czy instytucja samodzielnie nie zmieni świata na lepsze. Potrzebujemy, by każda i każdy z nas uczynił krok w stronę zmiany. Razem możemy stworzyć nową rzeczywistość.

CO?

Przygotowujemy ludzi do bycia światozmieniaczem czy światozmieniaczką, dając im narzędzia, inspiracje, kontakty, wiedzę, doświadczenie i pewność siebie. Standardowy Kurs Światozmieniaczy/ek trwa 6 dni i opiera się na metodologii Create Your Story, Change The World - Twórz swoją Historię, Zmieniaj Świat. Obejmuje między innymi następujące tematy:

 • Identyfikacja wyzwań przed którymi stoi świat, zarówno z perspektywy globalnej, jak i lokalnej

 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w światozmienianiu (zidentyfikowanych na podstawie ponad 120 wywiadów ze światozmieniaczami i światozmieniaczkami z całego świata; np. komunikacja, praca zespołowa, uważność, słuchanie, empatia)

 • Rozpoznawanie własnych mocnych stron, wartości i marzeń

 • Planowanie, realizacja i ewaluacja projektów społecznych

 • Dzielenie się wizją (współpraca z mediami, wystąpienia publiczne)

 • Pozyskiwanie zasobów

W zależności od potrzeb oferujemy również krótsze wersje Kursu Światozmieniaczy/ek (np. 3-5 dni), także 2-dniowy Weekend Światozmieniaczy/ek.

We współpracy z Fundacją Wyobraź sobie zaprojektowali/łyśmy i zorganizowali/łyśmy Kursy Światozmieniaczy/ek dla dzieci i młodzieży.

Jako zachętę i wprowadzenie do Kursu Światozmieniaczy/ek oferujemy Grę Światozmieniaczy/ek - grę planszową, która pozwala w interaktywny sposób podzielić się podstawowymi informacjami o naszym projekcie, wartościach, na których się on opiera, a przede wszystkim historiami o światozmieniaczach i światozmieniaczkach z całego świata.

CO ZROBILI/ŁYŚMY DO TEJ PORY?

 • 20 edycji Kursu Światozmieniaczy/ek dla młodzieży i / lub dorosłych, w tym edycje specjalistyczne poświęcone np. przedsiębiorczości społecznej, edukacji globalnej, wzmacnianiu kobiet, zmianom klimatu, zdrowiu psychicznemu (Polska, Macedonia, Rumunia, Mołdawia, Włochy, Szkocja)

 • 5 edycji Kursu Światozmieniaczy/ek dla dzieci (Polska)

 • 3 edycje Weekendu Światozmieniaczy/ek dla młodzieży i / lub dorosłych (Polska)

 • Ponad 150 Gier Światozmieniaczy/ek w 20 krajach na całym świecie

 • Książka z 17 scenariuszami edukacyjnymi dla edukatorów i edukatorek formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, które mają na celu zachęcenie osób uczestniczących do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności przy zachowaniu globalnej perspektywy. Odwiedź Changemaker ToolKit, aby znaleźć scenariusze w różnych językach

 • Indywidualne wsparcie dla światozmieniaczy i światozmieniaczek w formie coachingu i / lub mentoringu

Z KIM WSPÓŁPRACOWALI/ŁYŚMY?

bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f