top of page

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów


 

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fakty:*

 • Oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) wyniosła 149 mld USD w 2018 r. Oznacza to spadek o 2,7% od 2017 r.

 • 79% importu z krajów rozwijających się trafia do krajów rozwiniętych bez cła.

 • Zadłużenie krajów rozwijających się pozostaje stabilne i wynosi około 3% dochodów z eksportu.

 • W 2018 r. 3,9 miliarda ludzi miało dostęp do internetu - 80% mieszkało w krajach o wysokich dochodach, a 20% w krajach o niższych dochodach.

Wyzwania - #SDGChallenge:

 • #TogetherWeAreStronger - „Razem jesteśmy więksi niż suma naszych części” - sformułowanie to, po raz pierwszy użyte przez filozofa Arystotelesa, trafnie definiuje współczesną koncepcję synergii. Tym razem zachęcamy Cię do spotkania z Covidowym partnerem/ką czy przyjacielem/ką. Krok 1 – Usiądź na ziemi. Krok 2 – Spróbuj wstać bez użycia rąk (obie stopy na ziemi). Krok 3 – Spróbuj raz jeszcze, tym razem przy wsparciu partnera czy partnerki, opierając się o swoje plecy. Czy razem jesteście w stanie dojść do wyprostowanej pozycji? Udostępnij nagranie w mediach społecznościowych z hasztagiem # TogetherWeAreStronger (Razem Jesteśmy Silniejsi/e)*

 • Niezależnie od branży, w której pracujesz, postaraj się znaleźć przynajmniej jednego partnera z zupełnie innej branży. Pracujesz w organizacji pozarządowej? Rozejrzyj się za lokalnymi firmami, które mogą z Tobą współpracować. Prowadzisz firmę? Pomyśl, co możesz zrobić dla lokalnej społeczności, korzystając z wiedzy i doświadczenia NGOsów. Reprezentujesz sektor publiczny? Zidentyfikuj swoje słabe strony i zobacz, który podmiot z innych sektorów może wesprzeć Cię w realizacji celów.

 • Przestań pomagać, zacznij współpracować. Z chwilą, gdy zaczniemy postrzegać ludzi jako partnerów i partnerki, a nie podmioty, którym trzeba pomóc, zmieni się cała perspektywa wsparcia. Naszą rolą jako światozmieniaczy i światozmieniaczek jest wzmacnianie ludzi, zapewnienie im przestrzeni, narzędzi i budowanie przekonania, że sami mogą zmienić swój własny świat.

 • Powiedz dziś coś miłego nieznajomej osobie. Zainspiruj się historią Barbary, która zawsze widzi dobro w otaczających ją ludziach i nigdy nie waha się im o tym opowiedzieć.

Inspiracje:

 • Przeczytaj

Przykłady światozmieniaczy i światozmieniaczek, działających w różnych sektorach i tworzących efektywne partnerstwa:

 1. Zwolnieni z teorii, Polska - platforma, dzięki której młodzi ludzie mogą planować i realizować projekty społeczne, wspierani przez duże firmy dzielące się swoją wiedzą.

 2. Widzialna ręka, Polska - grupa wzajemnej pomocy, która zrzesza obywateli i obywatelki, organizacje i firmy, aby wspólnie pomagać osobom dotkniętym pandemią.

 3. Kanthari, Indie - ośrodek szkoleniowy, który przy wsparciu różnych partnerów przygotowuje światozmieniaczy i światozmieniaczki do podejmowania działań we własnych społecznościach.

 • Obejrzyj

 1. Cel 17: Akademicki punkt widzenia na SDG17.*

 2. „W rzeczywistości Afryka jest ograbiana z zasobów przez resztę świata. Każdego roku traci znacznie więcej, niż otrzymuje. Podczas gdy 134 miliardy dolarów napływają na ten kontynent każdego roku, głównie w formie pożyczek, przekazów pieniężnych, inwestycji zagranicznych i pomocy, 192 miliardy są zabierane, głównie w zyskach zagranicznych firm, unikaniu podatków i kosztach adaptacji do zmian klimatycznych.” Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej.

Więcej informacji i inspiracji o pozostałych Celach Zrównoważonego Rozwoju znajdziesz tutaj.


* Te informacje i wyzwania pochodzą z fantastycznych materiałów o Celach Zrównoważonego Rozwoju przygotowanych przez organizację Development Perspectives. Zajrzyjcie tutaj, by dowiedzieć się więcej.


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Strach

Kryzys

Kommentare


bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f