top of page

Odblokowywanie potencjału kobiet


 

Odblokowywanie potencjału kobiet

WEDU

Bangkok | Tajlandia

 

Wszystko zaczęło się dzięki Mario Ferro, założycielowi i obecnemu szefowi Wedu. Po skończeniu studiów podróżował on po Azji Południowo-Wschodniej, obserwując ogromne wyzwania w zakresie równości płci, związane nie tylko z pieniędzmi, ale też brakiem wzorów do naśladowania.

Wedu dostarcza różnego rodzaju wsparcia dla młodych kobiet zainteresowanych działaniem na rzecz swoich społecznościmówi Vivian Lee, Wedu COO. Nazywamy je „Rising Stars” [Wschodzące Gwiazdy] i z jednej strony oferujemy im finansowe wsparcie w edukacji, z drugiej, kontaktujemy je z mentorami i mentorkami. Finansowe wsparcie jest ograniczone w czasie, zaś mentoring trwa tak długo, jak Rising Star tego potrzebuje.

Każda osoba może podjąć się roli mentora czy mentorki, bez względu na zawód, płeć czy pochodzenie. Mentoring odbywa się online, dołączyć więc można z każdej części świata.

W tej chwili pozyskujemy mentorów i mentorki na dwa sposoby: jeden z nich to marketing szeptany, w ten sposób każdy może do nas dołączyć jako wolontariusz/ka. Inny sposobem są partnerstwa, proponujemy mentoring jako sposób rozwoju talentów pracowników i pracownic różnych firm. W ostatnich latach zauważyli/łyśmy, że bycie mentorem/ką rozwija bardzo wartościowe umiejętności: umiejętności miękkie, bycie liderem/ką, czego nie uczymy się w szkole. Współpracujemy z lokalnymi i globalnymi organizacjami, dając szanse ich pracownikom i pracownicom bycia mentorem/ką i rozwijania ich własnych umiejętności. To również część naszego modelu biznesowego. Oczekujemy od mentorów/ek poświęcenia 3-6 godzin w miesiącu przez przynajmniej 8 miesięcy.

Wedu dostarcza szczegółowych instrukcji dla mentorów/ek, jak również indywidualnego wsparcia i superwizji. Stwarza to wspaniałe warunki do nauki, jak Anna sama mogła doświadczyć będąc mentorką Rising Star z Nepalu. To niesamowita szansa na wymianę doświadczeń, rozwijanie własnych umiejętności społecznych i wspieranie młodej kobiety w stawaniu się światozmieniaczką.

Wybieramy Rising Stars bardzo ostrożnie. Wypełniają one aplikację online, piszą esej, później przeprowadzamy dwa osobne wywiady. Chcemy je lepiej poznać. Jakie mają doświadczenia, potencjał przywódczy, umiejętności? Co robią teraz, a co chcą robić w przyszłości dla swoich społeczności? Jaka jest ich wizja, marzenia? Jak wyobrażają sobie siebie za 10 lat? Chcemy mieć pewność, że są prawdziwie zainteresowane wprowadzaniem zmian społecznych we własnych krajach. Niektóre z nich chcą otworzyć centra szkoleniowe, inne chcą zostać premiarkami. W obu przypadkach (jak i we wszystkich pomiędzy) oferujemy im takie samo wsparcie. Naszym celem jest odblokowywanie przywódczego potencjału kobiet z Azji, umożliwianie im zostania liderkami własnego rozwoju i zmian w ich społecznościach.

 

Więcej o Wedu: weduglobal.org

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
Domain: exchangetheworld.info Token: 8f33766246f6a39ac26f12d885511de2616edb4d1c5396105cb312c07a5d1a5f